Dalgalar, Titreşim ve Frekanslar Hakkında Bilgiler | Sonsuz Teknoloji

Dalgalar, Titreşim ve Frekanslar Hakkında Bilgiler

frekans

Dalgalar, uzayda bir titreşim veya rahatsızlığın neden olduğu bir kıpırdatmadır. Enerjiyi bir konumdan diğerine taşıma kabiliyetine sahiptirler. İki farklı dalga tipi vardır; enine ve boyuna. Enine dalga, dalganın hareket ettiği yöne dik olarak titreştiği dalgadır. Sıkıştırma dalgası olarak da adlandırılan uzunlamasına bir dalga, titreşimin dalganın hareket ettiği ile aynı yönde olduğu bir dalgadır.Bir dalga veya titreşimin belli bir süre boyunca ne sıklıkta gerçekleştiği, dalgaların frekansını belirler.

Frekans, birim zamandaki dalga sayısıdır. Hertz ise frekans birimidir. Bir dalganın hareket hızı, bu frekansla çarpılan dalga boyudur. Bir dalganın genliği, dalganın yer değiştirdiği maksimum mesafedir.

Dalgalar, birkaç farklı davranışla farklı gruplara ayrılmaktadır. İki tür girişim vardır. Yapıcı girişim, iki veya daha fazla dalganın birleşmesi ve ortaya çıkan dalganın genliğinin artmasıdır. Yıkıcı girişim, iki veya daha fazla dalganın birleşmesi ve ortaya çıkan dalganın genliğinin azalmasıdır.

Dalgalar da dağılır. Kırınım, bir bariyere çarptıklarında dalgaların bükülmesidir. Ses moleküllerdeki titreşimlerin bir sonucu olarak moleküllerin sıkışmalarına ve geri çekilmelerine neden olarak sesleri uzunlamasına bir dalga haline getirir.

Tüm materyal nesneleri ses çıkarmak için titreşebilir. Düzgün olan şey, tüm nesnelerin belirli bir frekansta doğal olarak titreşeceğidir. Buna doğal frekans denir. Bir örnek, büyük bir kalın gitar teli, düşük bir frekansta doğal olarak titrer. Daha küçük, ince bir gitar teli yüksek frekansta titrer. Genellikle daha büyük ve daha uzun nesneler daha düşük doğal frekanslara sahipken, daha küçük ve daha kısa nesneler daha yüksek doğal frekanslara sahiptir.

Tüm nesnelerin doğal bir frekansı vardır. Bir şeyi doğal frekansında bastırdığınızda buna rezonans denir . Rezonans, eşleşen frekansları içerir. Diyelim ki bir müzik setinde müzik çalıyorsunuz ve ara sıra odadaki başka bir şey titriyor (vazo gibi ) bu bir rezonans örneği.

Belirli bir anda, müzikteki ses dalgalarının frekansları, vazoların doğal frekansıyla eşleşti ve vazo yankılandı, yani artan bir genlikle titredi. Renozans etkisinin Meksika’da ki büyük depremle de alakası vardır. Bu deprem de büyük ve uzun yapılar ciddi zarar almışken küçük binalar ayakta kalmayı başarmıştır.

Bir yorum bırakınız...

*