Dünya ve Atmosferin Oluşumu | Sonsuz Teknoloji

Dünya ve Atmosferin Oluşumu

dünya ve atmosfer

Dünya ve atmosferin oluşumu ile ilgili varsayımlar, yüzlerce yıldır insanlığı düşündüren bilimsen bir meseledir. Ancak jeoloji biliminin gelişmesi ile günümüzde geçmiş çağlara göre çok daha fazla bilgi bulunmaktadır. Dünyanın 4,57 milyar yaşında olduğu düşünülmekle birlikte 5 milyar yaş olarak ileri sürülen görüşler de vardır. Dünya ile atmosferin oluşumu ile ilgili bilgilere ulaşmak için güneş sisteminin nasıl oluştuğuna bakılmalıdır. Dünyanın oluşum anında bir gaz kütlesi olduğu belirtilmektedir. Zaman içinde kendi ekseni çevresinde dönmesi ile birlikte gaz kütlesinin dıştan içe doğru soğuduğu. Bu sayede farklı sıcaklıktaki katmanların oluştuğu ifade edilmektedir. Günümüzde dünyanın iç kısımlardaki yüksek sıcaklık derecesinin korunduğu da bilinmektedir. Dünyanın oluşumu sırasında çeşitli aşamalardan geçtiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu aşamalar sırasında farklı canlı türleri ve iklim koşulları oluşmuştur.

Dünyanın Oluşumunun Evreleri

Dünyanın oluşumu sırasında ilk olarak “ilkel zaman” gelmektedir. Bu dönem günümüzden yaklaşık olarak 600 milyon yıl önce bittiği öne sürülen jeolojik bir zaman dilimidir. Dünya ve atmosferin oluşumu incelendiğinde bu ilkel zamanın yaklaşık olarak 4 milyar yıl sürdüğü düşünülmektedir. Bu zaman diliminde ilk atmosferin ve okyanusların oluştuğu bilimsel olarak ifade edilmektedir. Birinci zaman ise Paleozoik dönemdir. Bu jeolojik zamanın günümüzden yaklaşık olarak 225 milyon yıl önce sona erdiği varsayılmaktadır. Bu zamanın yaklaşık olarak 375 milyon yıl sürdüğü sanılmaktadır. İkinci zaman ise Mezozoik dönemdir. Bu zamanın günümüzden yaklaşık olarak 65 milyon yıl önce sonlandığına inanılmaktadır. Bu zamanın da 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Dinozor ve ammonitlerin bu zamanın sonunda yok olduğu düşünülmektedir. Üçüncü zaman Neozoik dönemdir. Günümüzden 2 milyon yıl önce sona ermiştir ve 63 milyon yıl sürmüştür. Dördüncü zaman Kuaterner dönemidir ve günümüzden 2 milyon yıl önce başladığı, halen de devam ettiği varsayılan dönemdir.

Atmosferin oluşumu

Atmosfer, dünyanın yerçekiminin etkisine giren gazların yüzeyde farklı ısı özellikleriyle katmanlaşması ile meydana gelmiştir. Atmosferin oluşumunun da aşamaları vardır. Bu aşamalarda ilk görülen gazların hidrojen ve helyum olduğu varsayılmaktadır. Zamanla ayrışan gazlar da atmosferi meydana getirmektedir. Dünya ile ilgili bilgiler araştırılırken dünya ve atmosferin oluşumu da incelenmelidir.

Bir yorum bırakınız...

*