aıds İÇİN SONUÇLAR

  • Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Hastalığı Nedir?

      Human Immunodeficiency Virus (HIV) – İnsan bağışıklık eksikliği virüsü adı verilen mikrobun neden olduğu hastalığa Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) – Edinilmiş Bağışıklık Yetmezlik Sendromu Hastalığı denir.Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) hastalığı, insanların […]