kara cuma İÇİN SONUÇLAR

  • Black Friday Nedir ve Bizim için Önemi var mıdır?

      Black Friday son zamanlarda çok duymaya başladık.  Black Friday kavramının İngilizce olmasından da anlaşılacağı üzere bizim kültürümüzde yeri yok olmayan bir alış veriş tuzağıdır. Amerika’da her yıl 23 Kasım’da düzenlenen Şükran Gününden sonra […]