lale devri İÇİN SONUÇLAR

  • Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Hangi Yenilikler Yapılmış

    Lale Devri, zevk ve sefa devri olarak bilinen, Osmanlının III. Ahmed padişahlığında geçen dönemidir. Bu devirde İstanbul’a yerleştirilen Laleler ön plana çıkar. Lale Devrinde padişah III. Ahmed ve veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Osmanlı […]