yedi uyurlar İÇİN SONUÇLAR

  • Yedi Uyuyanlar Mağarası ve Hikayesi

    Kuran’ı Kerim’de Ashab-ı Kehf olarak tanıtılan yedi uyurlar, İncilde de adı geçen kutsal kişilerdir. Ayrıca bu hikaye birçok kaynakta ve tarihi vesikada geçmektedir. Bizans kaynaklarında ve belgelerinde bu olaydan bahsedilir. Günümüzde bu mağara Türkiye […]