yolsuzluk İÇİN SONUÇLAR

  • Mali Tabloları Gerçekten Uzaklaştıran Vergi Hileleri

    Şirketlerin veya şahısların vergi hileleri gibi olaylara başvurmalarının en önemli nedeni vergi kaçırmaktır. Vergi mevzuatlarının çok ayrıntılı ve çeşitlerinin olması, vergi oranlarının yüksek olması, vergi kaçıran rakip şirketlerle rekabet edebilmek, vergi denetimin etkin olmaması […]