Windows'da Disk İmza Çarpışması Nedir ve Hata Nasıl Düzeltilir? | Sonsuz Teknoloji

Windows’da Disk İmza Çarpışması Nedir ve Hata Nasıl Düzeltilir?

disk çarpma

Disk imzası veya HDD imzası, Disk Tanımlayıcısı, Benzersiz Tanımlayıcı (Unique Identifier- UID) ve hata toleransı imzası olarak bilinir. MBR’nin (Master Boot Record) bir parçası olarak saklanan benzersiz bir tanımlayıcıdır. İşletim sistemi tarafından depolama cihazlarını tanımlamak ve ayırt etmek için kullanılırlar. Genellikle sekiz alfanümerik karakterden oluşur.

Disk Çarpışması Nedir?

Windows işletim sisteminiz aynı imzaya sahip iki diskin olduğunu algıladığında disk çakışması oluşur. Windows, bir çarpışma olduğunda kullanıcıyı her zaman sormayabilir. Windows’un önceki sürümlerinde (Windows Vista ve XP gibi), bir çarpışma meydana geldiğinde, bir çarpışmayı şikayet eden sürücünün imzası otomatik olarak değişir. Windows aynı imzaya sahip iki diske aynı anda birlikte varolmaya ve çalışmaya izin veremez. Windows 7, 8, 8.1 ve 10 için, ikinci sürücüyü devre dışı bırakır ve disk çarpışması düzeltilene kadar takılmasına izin vermez.

Bir disk çakışması sorununuz varsa, bu iki iletiden birini görebilirsiniz: “The boot selection failed because a required device is inaccessible – Gerekli bir aygıta erişilemediğinden önyükleme seçimi başarısız oldu” veya “This disk is offline because it has a signature collision.- Bu disk çevrim dışıdır çünkü bir imza çarpışması vardır.

Bu iletiler genellikle bir çarpışma olduğunda Disk Yönetimi aracından görülür. Varsayılan önyükleme sürücünüz bir çarpışma sonucunda çevrimdışı duruma gelirse, bilgisayar düzgün bir şekilde önyükleme yapamaz duruma gelir. Başlangıçta bir A 0xc000000e  hatası görüntülenir.

Windows’da Disk İmza Çarpışma Hatası Nasıl Düzeltilir

1. Sol alt Windows logosuna sağ tık yapın Komut İstemi veya Windows PowerShell’i Yönetici olarak açın.

2. Komut penceresine Diskpart yazın ve Enter tuşuna basın.

3. List disk yazın ve Enter’a basın.bu işlem tüm diskleri listeler.

dskpart çarpışma

4. Select disk x yazın (burada “x” sorun diskinin numarasıdır) ve Enter’a basın. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, Diskpart bu mesajı görüntüler: “Disk x now  the selected disk” Açıklamak gerekirse, select disk 0’a yazdıysanız, “Disk 0 now  the selected disk” olarak görüntülenecektir.

5. Uniqueid disk yazın ve Enter’a basın. Bu, diskin imzasını gösterecektir.

6. yeni benzersiz imza oluşturmak için  unique disk ID={NEW SIGNATURE},  where “{NEW SIGNATURE} ” Disk imzası on altılı bir şekil şeklinde olmalıdır.

Doğru biçimde değilse, DISKPART aşağıdaki mesajı verecektir.

The specified identifier is not in the correct format. Type the identifier in the correct format: in hexadecimal form for an MBR disk or as a GUID for a GPT disk.- Belirtilen tanımlayıcı doğru biçimde değil. Tanımlayıcıyı doğru biçimde yazın: MBR disk için onaltılık formda veya GPT diski için GUID olarak. ”

Bu adımları doğru bir şekilde izledikten sonra, Windows diski çevrimiçi duruma geçirecek ve ona bir sürücü harfi atayacaktır. Yeniden başlatma gerekebilir.

Disk çarpışmaları çok nadir olmakla birlikte, farkında değilseniz ve sizi önyükleme yapamayan bir bilgisayarla birlikte ortaya çıkabilir.

  1. Yaptım ama hala offline 🙁

Bir yorum bırakınız...

*