Windows'da "System32" ve "SysWOW64" Klasörleri Arasındaki Fark Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Windows’da “System32” ve “SysWOW64” Klasörleri Arasındaki Fark Nedir?

system3264wow

Windows’un 64 bit sürümlerinde, Program Files (x86) ve Program Files olarak iki ayrı program dosya klasörü bulunur.  Ayrıca, System32 ve SysWOW64’un bulunduğu iki ayrı sistem dizinine sahiptir. Adına rağmen, System32, 64-bit dosyalarla doludur ve SysWOW64 32-bit dosyalarla doludur. Peki ne bunlar ne işe yarıyor?

System32 Nedir?

System32 dizini, Windows sistem dosyalarını içerir. Windows’un bir parçası olan .DLL ve .EXE yardımcı programları barındırır. Windows işletim sisteminde bulduğunuz dosyaların çoğu, üçüncü parti yazılım programlarının parçalarıdır. Sisteminizde çalışan uygulamalar, Program Files klasörünüzde veya başka yerlerde kurulur. Genellikle System32 klasöründe sistem  kitaplıkları bulunur.

Program Files ve Program Files (x86)

64-bit programları içeren bir “C:\Program Files” klasörüne ve 32-bit programları ve dosyaları içeren  “C:\Program Files (x86)” klasörü bulunur. 64-bit programlar 64-bit DLL dosyalarını gerektirir ve 32-bit programlar 32-bit DLL dosyalarını gerektirir. Windows, 64 bit ve 32 bit program dosyalarını ayırarak karışık olmamalarını ve sorunlara neden olmamalarını sağlar.

Ancak, tüm DLL dosyaları Program Files’ta depolanmaz. Windows’da bulunan birçok sistem genelinde kitaplık C:\System32’de depolanır ve bazı programlar kendi kitaplık dosyalarını da burada atmaktadır. Windows’un ayrı 32-bit ve 64-bit Program Files klasörleri olduğu gibi, System32 klasörünün 32-bit ve 64-bit sürümleri vardır.

System32 ve SysWOW64

32 bitlik bilgisayarda, 32 bitlik programlar C:\Program Files’da ve sistem genelindeki kitaplık C:\System32’dir.

64-bit bilgisayarda, 64-bit programlar C:\Program Files’da ve sistem genelindeki kitaplık C:\Windows\System32 klasörü 64-bit kütüphane dosyalarını içerir. 32-bit programlar dosyalarını C:\Program Files’da (x86) depolar ve sistem kütüphanesi çapında C:\Windows\SysWOW64 klasörüdür. SysWOW64 klasörü, adının sonundaki 64’den dolayı 64 bit gibi algılansa da 32 bit programların kütüphane klasörüdür.

64-bit Windows sürümlerinde, “32” Adına rağmen, System32 klasörü 64-bit kitaplıkları içerir. Adı 64 olana rağmen, SysWOW64 klasörü 32-bit kütüphaneleri barındırıyor.

Genel olarak bunu bilmenize gerek yoktur. Windows işletim sistemi ve programları doğru klasörü kullanır. Bununla birlikte, herhangi bir dosya yüklemeniz gerekiyorsa, o dosyayı bulmak çok kolaydır.

64-bit bir Windows sürümünde 32-bit bir program yüklemeye çalışırsanız. C:\Program Files klasörüne yüklemeye çalışır, WoW64 onu, C:\Program Files’a (x86) işaret eder. Eğer C:\Windows\System32 klasörüne erişmek istiyorsa, WoW64 onu C:\Windows\SysWOW64’e yönlendirir. Windows bunu bir dosya sistemi yönlendiricisi kullanarak yapar. Bu işlem, arka planda otomatik olarak ve şeffaf olarak gerçekleşir.

System32 64-bit ve SysWOW64 32-bit ters orantı olarak ifade edilmiştir. Bu ters orantı bizlere okurken sadece anlamayı zorlaştırıyor, ancak her şey otomatik olduğu için tıkır tıkır çalışıyor. 32-bit uygulamalar, C:\Windows\System32 dizini kullanmak üzere kodlanmıştır. Geliştiriciler bu uygulamaları 64 bit Windows sürümleri için yeniden oluştururken C:\Windows\System32 dizinini kullanmaya devam etmişler. Geliştiriciler, dizini yeniden adlandırmak yerine Microsoft, “System32” yi standart sistem kitaplığı dizini olarak bırakmış. “SysWOW64” adlı WoW64 katmanı altında çalışan uygulamalar için yeni bir kütüphane dizini yaratmışlar.

 

Bir yorum bırakınız...

*