Zeka Testi Nerede ve Nasıl Yapılır? | Sonsuz Teknoloji

Zeka Testi Nerede ve Nasıl Yapılır?

IQ

Zeka testleri bireylerin zeka potansiyellerini rakamsal yani niceliksel olarak hesaplayabilmek için kullanılmaktadır. Bu testin diğer adı IQ testidir. Bu testlerle amaçlanan kişilerin zeka kat sayılarına yönelik eğitimlerine şekil vermektir. Amaç zeka gelişimi ve değişiminin nasıl olacağını incelemektir.

Zeka Testlerinin Tarihi Nedir?

Bu testler ilk olarak Çinli yöneticiler tarafından benimsenmiş, hükümdarlar bir takım çalışmalar hazırlayarak hizmetçilerine testler uygulamışlardır. Bu yöntemler Mısır firavunlarında da görülmekteydi. Günümüzde kullanılan testler ise öncelikle Alfred Binet ve Simon tarafından geliştirilmiş olup belli yaş aralığındaki bireylerin ortalama zeka değerleri belirlenmiştir. Kişisel başarı bu değerlere yönelik hesaplanmıştır. Zeka katsayısı tabiri ise Stern tarafından ortaya atılmıştır. İnsanın gerçek yaşı ile zeka yaşı arasındaki oran üzerinden bir sistem geliştirmiştir.

Zeka Testleri Nasıl Yapılır?

Gerçek zeka testleri uzmanlar ile birlikte ve güvenilir testlerle yapılmalıdır. Stanford, Wechsler, Leiter bu testlerden bazıları olmakla beraber uzmanlar ile yapılmalıdır. İnternet ortamında yapılan zeka testlerine güvenilmemesi gerekmekte bu konuda işinin uzmanı olan bürolara danışılması önerilmektedir. IQ testleri özel olarak yapılmalı, toplu ortamlarda oluşturulmamalıdır. Bazı testler uygulamalı iken bazıları ise test şeklinde danışana yapılır ve geliştirilir.

Zeka Testleri Nasıl Bir Ortamda Yapılmalıdır?

Zeka testleri, uzman doktor ile muayenehanesinde yapılmalıdır. Bu alan olabildiğince sessiz ve maddeden arınmış olmalı, dikkat dağıtıcı unsurlar uzaklaştırılmalıdır. Dikkat çekici ürünlerden arındırılmalıdır. Danışan bireyin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra doktorla görüşmesi önerilmektedir. Danışana işitsel, görsel, dokunsal zeka testi gibi spesifik test uygulamaları da yapılabilmektedir. Bunun dışında mantıksal zekanın gelişim seviyesini incelemek zeka testinin en önemli adımı olarak kabul edilmekte, öğrencinin yaşam boyutunu etkilemektedir. Bu testler öğrenme hızı, merak duygusu, akıl yürütme ve dil becerileri gibi konulara odaklanmakta ve öğrencilerin performans seviyelerini belirleme amacı gütmektedir.

Zeka Testi Örnekleri Nelerdir?

Danışanların zekalarını ölçebilmek için geliştirilen rakamsal testler incelendiğinde Stanford zeka testi, Wechsler yetişkin zeka testi, Wechsler çocuk zeka testi, Leiter zeka testi olduğu görülmektedir. Bunlar ise şu şekilde incelenecektir:

Leiter Zeka Testi: Konuşma ve işitme problemi yaşayan çocuklarda zihinsel gelişim seviyelerini ölçmek amaçlanmakta olup, sözel zeka testi içermemektedir.

Stanford Zeka Testi: Bu zeka testi sözel ve görsel yargılama, soyut ve niceliksel yargılama alanlarında ölçüm yapmaktadır.

Wechsler Yetişkin ve Çocuk Zeka Testi: Bu zeka testlerinde iki kategori olmakla beraber sözel bölüm sözel eleştiri yapma kabiliyetini, işitselliğini ve uzun süreli belleğini, performans bölümü ise görsel algıya yönelik üç boyutlu düşünmeye dayalıdır. Yetişkin ve çocuk testinin farkı sadece yaş sınırını belirleyerek ayrılmalıdır.

Bir yorum bırakınız...

*