Karma Öğrenme Stratejileri Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Karma Öğrenme Stratejileri Nedir?

karma-öğrenme-stratejileri

 

Eğitimin, günümüz teknolojik materyalleri ile birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yeni bir yöntem olan karma öğrenme stratejileri nedir sorusunun cevabını arayacağız. Karma öğrenme, yüz yüze eğitimin, mobil tabanlı öğrenim ile bir araya gelmesi ile ortaya çıkan sistemin adıdır. Karma, hibrid ya da karışık öğrenme modelinde öğrenciler nerede ve ne zaman çalışacaklarını seçebilirler. Bu seçimler pek çok alternatifi içinde barındırır. Öğrenci evde ya da dışarıda çalışmayı tercih edeceği gibi ders saatinde, hafta sonu ya da geceleri ders çalışmayı da tercih edebilir.

Karma Öğrenme Çeşitleri Nelerdir?

Karma öğrenmede, geleneksel yöntemleri modern yöntemlerle harmanlayarak yeni bir eğitim felsefesi ortaya koyuluyor. Peki bu felsefedeki çeşitlilik karma öğrenme dahil neleri içeriyor:

Online: Bilgi ve kavramanın bir arada olduğu, öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır. Bilginin kazanılması için, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere de bağlıdır.

Yüz Yüze: Öğrenmeye yönelik daha ileri bir basamaktır. Bu aşamada analiz, sentez ve değerlendirme öğrenilir. Bu kısmı desteklemenin en iyi yolu etkileşimde bulunmaktır.

Karma Öğrenme: Geleneksel eğitimi teknolojik materyaller ile destekleyerek yapılan eğitimdir. Burada denge, çevrim içi eğitim veren kurumun, verdiği eğitimi yüz yüze şekilde desteklemesidir.

Karma Öğrenmenin Kazanımları Nelerdir?

Karma öğrenme modeli, teknoloji ile iç içe bir yaptırımı olduğu için pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:

  • Eğitsel bir amaçla web tabanlı uygulamaların farklı şekillerini öğrenerek bir ya da birden faza uygulama kullanabilmek.
  • Eğitim teknolojisi kullanarak ya da kullanmadan en iyi öğrenme sonucunu alabilmek için farklı eğitimbilimsel yaklaşımları ( yapısalcı yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşım…) birleştirmek.
  • Eğitime dair teknolojik materyalleri danışman eşliğinde birebir uygulayabilmek.
  • Öğrenmeyle çalışma arasında uyumlu bir etki yaratmak için eğitim teknolojisini güncel uygulamalarla harmanlayarak uygulamak.

Karma Öğrenmenin Avantajları

Özellikle e-öğrenme portalının çokça kullanıldığı günümüzde karma öğrenme ile teknolojinin güncel boyutuna daha fazla hakim olup, öğrencileri daha kolay yönlendirmek mümkündür. Eğitimcilerin e- öğrenme becerisi geliştikçe, eğitimi parça parça çevrim içine taşıyabilirler. Karma öğrenmede zaten var olan organizasyonlar, teknolojik materyallerle desteklenerek onları tamamlar.

Bir yorum bırakınız...

*