Çift Yarık Deneyi Nedir? ∞ Sonsuz Teknoloji

Çift Yarık Deneyi Nedir?

Çift Yarık Deneyi Nedir

Çift yarık deneyi, ışığın parçacık ve dalga olarak iki yönlü davrandığını ortaya çıkarma aşamasında bilim dünyası için büyük önem taşıyan deneydir. Bu deney ardından ışığın ve elektronların dalga özelliklerine sahip oldukları kanıtlanmıştır. Deney, kuantum’a bağlı birçok sıra dışı özelliği gündeme getirmiştir. Bu kapsamda bilim insanları tarafından yüksek oranda önemsenmiştir.

Çift Yarık Deneyi Nasıl Yapıldı?

Çift yarık deneyi, tek bir ışık kaynağının kullanımı ile gerçekleştirilir. İğne deliğinden geçen güneş ışığı deneyin yapımında temel eleman olarak kullanılır. Deneyi gerçekleştiren Thomas Young, iğne deliğinden geçen güneş ışığı sayesinde, bu deneyin birden farklı versiyonunu hayata geçirmiştir.

Çift Yarık Deneyi Nasıl Yapıldı

Orijinal deneyde iğne deliğinden geçen ışık, saydam olmayan ve üzerinden iki farklı delik bulunan engel üzerine düşürülür. Bu engel deliklere eşit uzaklıktadır. Bu işlem sonunda, Birinci iğne deliğinden rastgele bir anda yayılan ışık, diğer iki delikten çıkan ışık ile aynı faza gelir. Engel arkasındaki ekran üzerinde düşen giriş çizgilerinde değişim gözlemlenmez. Yansıyan ışık arka ekranda saçaklar halinde görüntülenir. İkinci adımda ışığın tanecik şeklinde davranmasını sağlamak için tanecikler tek tek engele gönderilir. Yansımada yine aynı sonuç elde edilir. Bu kapsamda parçacık şeklinde gönderilen ışık, çizgi şeklinde arka plana yansıyarak aynı anda dalga gibi davranır.

Çift Yarık Deneyi Neyi Kanıtlar?

Çift yarık deneyi, elektronların bir topun hareketi gibi doğrusal yol almadıklarını kanıtlar. Işık ve elektron aynı anda birden fazla yer bulunabilecek şekilde olasılık tabanlı hareketi izlerler. Bu sonuçtan ışığın veya elektronların bilince sahip olduğu kanısına varılamaz. Bu ifadeyi dile getirmek için her hangi bir bilimsel kanıt yoktur. Konunun açıklaması Kuantum mekaniği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Diğer bir ifade ile tekbir ışık taneciği, iki delikli duvara atıldığında, duvardan engele yansıyabileceği sadece iki yol bulunur. İşlemde aynı anda birden fazla tanecik iki delikli duvara atıldığında, engel üzerine çizgi şeklinde ışık görüntüleri belirir. Bu taneciğin aynı anda bulunması gerekenden daha fazla noktada yer alabileceğini gösterir.

Çift Yarık Deneyinin Sonuçları Neler?

Çift yarık deneyine ilişkin sonuçlar:

  • Işığın gönderildiği iki yarık büyük ve birbirlerinden uzak ise; arka ekranda üst üste binmiş iki ışık lekesi oluşur.
  • Deliklerden biri kapatıldığında, desen kaybolur. Sadece tek bir ışık çizgisi görünür.
  • Kararlı girişim deseninin çıkabilmesi için ışık dalgalarının birbirleri ile aynı faza gelmeleri gerekir.
  • Çift yarık deneyi sırasında, ışığın hangi yarıktan yol aldığını tespit etmek için yapılan girişimlerde, yarığın arkasında sadece 2 çizgi oluştuğu ve desenin kaybolduğu gözlemlenmiştir.

Bir yorum bırakınız...

*