ERP Sistemleri ve Özellikleri Nedir? | Sonsuz Teknoloji

ERP Sistemleri ve Özellikleri Nedir?

ERP
İşletmeler, geleceğe dair plan yapabilmeleri için geçmişe ait tüm işletme verilerini düzenli ve anlaşılır bir şekilde kayıt altında tutmak zorundadırlar. Bu açıdan, işletmeler için ERP sistemleri ve özellikleri nedir sorusu önem arz etmekte. Zira, bu sorunun cevabı ticari kuruluşların ileriye yönelik doğru adım atmasında önemli rol oynamaktadır.

ERP Nedir?

ERP, Enterprise Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta. Türkçe, Kurumsal Kaynak Planlama olarak kullanılıyor. ERP nedir sorusunun kısaca cevabı, işletme kaynaklarının birbirlerine bağlı olarak uçtan uca yönetilmesini, kullanılmasını ve raporlanmasını sağlayan sistemlere ve yazılımlara verilen genel addır. Bu kaynaklar arasında, işletmenin günlük işlerinde değerlendirilen insan kaynakları, stok takibi, tedarik zinciri, lojistik yönetimi, satın alma, risk yönetimi gibi işletmeye katma değer katan tüm kavramlar yer alır.

ERP Sistemi Nedir?

ERP, işletme kaynağı olarak sıralanan tüm yönetim süreçlerini tek bir platformda, birbiriyle ilişkilendirerek takip etmeyi sağlar. Uçtan uca dağıtık bir sistem olan ERP sistemi, farklı birimlerin birbiriyle ortak dil kullanımının önünü açar. Bu açıdan; günümüzde, ERP sistemleri büyük ölçekli işletmelerde olmazsa olmaz sistemler olarak karşımıza çıkmakta. Bu sistemler,

 • işletmenin üretimde maliyet/fayda analizi,
 • genel giderlerin iyi planlanması,
 • müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Az stokla çok satış gibi işlemleri bilimsel ve istatistiki yöntemler kullanarak yapılmasını sağlar.

ERP’nin Temel Özellikleri

ERP’nin temel özellikleri

şu şekilde listelenebilir:

 • Entegrasyon: İşletmelerin tüm iş süreçlerini anlamlandırır ve farklı birimleri birbiriyle ilişkilendirir.
 • Fonksiyonellik: Her sektöre uyum sağlayan iş süreçlerine sahiptir.
 • Esneklik: Farklı iş modüllerinin olması sebebiyle standart bir kalıba bağlı kalmadan iş süreçleri yönetilebilir.
 • Modülerlik: İşletmeye uygun modüller kullanarak gereksiz bilgiden kurtulma imkanı sağlar.
 • Çok yerden işletme olanağı: Farklı bölgelerdeki fabrika, mağaza, depo gibi birimlerin tek bir yerden yönetilmesi sağlanır.
 • Bilgiye hızlı erişim: Doğru sorgularla işletme hakkında doğru bilgiye anında ulaşma imkanı sağlar.
 • Ekip yönetimi: İlgili birimlerin birbiriyle haberleşmesini sağlayarak ekip yönetim sürecinin takip edilmesi sağlanır.
 • Yeniden yapılanma: İşletme ihtiyaçlarının raporlanması sayesinde işletmenin yeniden modernize etmekte yol gösterir.
 • Evrensellik: Altyapısı akademik araştırmalar sonucu oluşturulması sayesinde kullanılan kavramların, raporların dünyanın her yerinde anlaşılır olmasını sağlar.

Bir yorum bırakınız...

*