Öğrenme Stili İÇİN SONUÇLAR

  • Öğrencilerin Öğrenme Stilleri

    Her birey diğerinden farklı, tek ve biriciktir. Herkesin sahip olduğu genel özellikler, yetenekler ve nitelikler farklıdır. Bu durum farklı kişiliklerin gelişmesine katkı sağlar. Bununla birlikte öğrenme yaşantılarının da birbirinden farklı oluşmasına neden olur. Öğrenmede […]