Manevi Tazminat Davası Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Manevi Tazminat Davası Nedir?

manevi-tazminat

Maddi tazminat davasında hukuka aykırı bir durum karşısında kişinin mal varlığında bir azalma söz konusu iken manevi tazminat davası nedir? Nasıl bir dava türüdür? Konusunu merak edenler için ele almakta yarar vardır. Manevi tazminat davalarında haksız bir eylemler karşılaşmış kişilerin yaşadığı üzüntüler, sıkıntılar ve yıpranmalar nedeni ile bu manevi zararların giderilmesi amaçlanır. Maddi ve manevi tazminat davaları farklı zararları karşılamakta birlikte bu davalar gerekirse her ikisi için birlikte ve gerekirse ayrı ayrı açılabilmektedir.

Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Tazminat davası açılmasını gerektiren husus her ne olur ise olsun, eylem ya da durumla bağlantısı olan kişi ya da kişiler manevi tazminat davası açma hakkına sahip olurlar. Hukuka aykırı gerçekleşen bir eylem karşısında yaşanan ölüm nedeni ile ölü kişinin yakınları manevi tazminat davası açabilirler.

Bir iş kazasında yaralanma, doktorun hatalı müdahalesi sonucunda hastanın zarar görmesi, boşanmalarda eşlerin zarar görmesi gibi durumlarda manevi tazminat davası açılması söz konusu olur.

Yine bir trafik kazasında ölen kişinin eşi, babası, annesi, çocukları ve ölen kişinin kendisine maddi destekte bulunduğunu ispatlayan herkes dersten yoksun kalma tazminat şeklinde de adlandırılan manevi tazmat davası açma hakları vardır. Ölen kişiden herhangi bir maddi destek görmemesine karşın sadece ölümünün getirdiği üzüntü nedeni ile de birinci derece yakınların manevi taztinat açma hakları bulunmaktadır.

Manevi Tazminat Davası

Manevi Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılabilir?

Gerek maddi gerekse manevi tazminat davaları yaralanma, ölüm ya da maddi olarak zarar sebebiyet veren eylemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılabilir. Haksızlığın yaşandığı eylemlerde, haksızlık kim tarafından yapılmış ise tazminat davası o kişiye karşı gerçekleştirilir.Manevi Tazminat Davası Nedir

Manevi Tazminat Talep Etme Şartları

Manevi tazminat davaları, kişilik değerlerinin zarara uğraması neticesinde açılan bir dava türüdür. Kişilik haklarının ihlali sonucu kişilik değerleri zarara uğramış kişilerin manevi tazminata konu edilebilecek kişilik hakları şunlardır;

  • Kişinin yaşamı,
  • Kişinin sağlığı,
  • Kişinin vücut bütünlüğü
  • Kişinin ruh bütünlüğü
  • Müdahale halinde kişinin üzüntü duymasına etki eden fiziki, duygusal ya da sosyal kişilik değerleri.

Tazminat davaları kişiye ait tüm bu değerlerin korunması için açılabilmektedir.

Bir yorum bırakınız...

*