SIM Kart Ne Demektir ve Nasıl Çalışır? | Sonsuz Teknoloji

SIM Kart Ne Demektir ve Nasıl Çalışır?

sim kart 

Cep telefonları dünyasında, tüketicilere sunulan iki ana telefon türü vardır: GSM (Global System for Mobile – Mobil İçin Küresel Sistem) ve CDMA (Code Division Multiple Access – Kod Bölmeli Çoklu Erişim). GSM telefonları SIM kart kullanırken, CDMA telefonları kullanmaz.

SIM kartlar, çalışmadan önce bir GSM telefonuna yerleştirmeniz gereken bir çip içeren küçük kartlardır. SIM kart olmadan, bir GSM telefonu hiçbir mobil şebekeye giremez. Bilgileri saklayan karttır.

Buna karşılık, CDMA taşıyıcıları ağlarını kullanabilecek tüm telefonların bir listesini tutar. Telefonlar ESN’leri (elektronik seri numarası) ile izlenir, bu nedenle SIM kartlara ihtiyaçları yoktur. Etkinleştirildiğinde, bir CDMA telefonu doğrudan söz konusu operatörün şebekesine bağlanır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, çoğu mobil operatör CDMA telefonları sağlar. Bizim Ülkemizde uygulanan bir teknoloji değildir. Türkiye’de SIM kartlar kullanılmaktadır.

SIM Kart Nasıl Çalışır?

SIM kart hangi bilgileri içerir? En önemli veri parçaları, IMSI’yi (International Mobile Subscriber – Uluslararası Mobil Abone Kimliği) ve IMSI’yi doğrulayan kimlik doğrulama anahtarını içerir.

  • Başlangıçta, telefon IMSI’yi SIM karttan alır ve şebekeye aktarır. Bunu “erişim talebi” olarak düşünün.
  • Ağ, IMSI’yi alır ve bu IMSI’nin bilinen kimlik doğrulama anahtarı için kendi iç veri tabanına bakar.
  • Şebeke rasgele bir A numarası üretir ve yeni bir numara B oluşturmak için doğrulama anahtarıyla imzalar. Bu, SIM kartın meşru olması durumunda bekleyeceği cevaptır.
  • Telefon şebekeden A alır ve yeni bir numara oluşturmak için kendi kimlik doğrulama anahtarıyla imzalayan SIM karta iletir. Bu numara, şebekeye geri iletilir.
  • Şebekenin A numarası SIM kartın C numarasıyla eşleşiyorsa, SIM kart meşru olarak beyan edilir ve erişim verilir.
  • Bu veriler yalnızca hangi ağa bağlanılacağını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda telefonun söz konusu ağı kullanmasına izin veren “giriş bilgileri” olarak da işlev görür.

SIM kartlar, telefonlar arasında geçiş yapmak konusunda oldukça uygundur. Abone verileriniz kartın kendisinde olduğundan, SIM’i farklı bir telefona takabilirsiniz ve her şey yoluna girecektir. Öte yandan, telefonların CDMA taşıyıcısıyla değiştirilmesi, telefonun kendisi şebekeye kayıtlı bir varlık olduğundan daha zordur.

Her bir SIM kart, ICCID (Tümleşik Devre Kartı Tanımlayıcısı) adı verilen ve kartta depolanan ve üzerine kazınmış benzersiz bir tanımlayıcıya sahiptir. ICCID üç numara içerir. SIM kartı veren için tanımlayıcı bir numara, bireysel hesap için tanımlayıcı bir numara ve ekstra güvenlik için diğer iki sayıdan hesaplanan bir eşlik rakamı vardır.

SIM kartlar ayrıca kişi listesi verileri ve SMS mesajları gibi diğer bilgileri de kaydedebilir. SIM kartların çoğu 32KB ila 128KB arasındadır. Bu verilerin aktarılması, SIM uygulamalarının bir telefondan çıkarılmasını ve diğerlerine eklenmesini içerir, ancak bu yedekleme uygulamalarının ortaya çıkmasıyla daha az önemli hale gelmiştir.

Bununla birlikte, SIM kart depolama artık dahili telefon depolama özellikleri tarafından engellenmiş durumda olduğundan, SIM kartların şu anda belirli şebekelere erişim vermekten başka bir faydası yoktur.

Kilitli SIM Nedir?

Telefonunuz belirli bir şebekeye kilitlendiğinde, aslında kilitli olan telefonun kendisidir. SIM kart değil. Uygulamada, GSM taşıyıcıları telefonlara belirli bir telefonun yalnızca belirli bir şebekeden belirlenmiş bir SIM kartı kabul edeceği şekilde yazılım uygulayabilir. Telefon ve SIM kart eşleşmezse, telefon çalışmayacaktır.

eSIM’in Yükselişi

Bir noktada, sektörün “Embedded SIM” (gömülü SIM) eSIM’e taşınması yakındır. SIM’in telefona gömülü olduğu ve taşıyıcı tarafından uzaktan etkinleştirilebilmesidir.  İPhone XS gibi bazı çift SIM cihazlarda ikinci SIM için kullanılan bir özelliktir. Yine de ana SIM kartınız için hala bir karta ihtiyacınız var. Ancak bunun kartsız olarak standart hale gelmesi biraz zaman alacaktır.

 

Bir yorum bırakınız...

*