Bilime Göre Sinestezi Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Bilime Göre Sinestezi Nedir?

sineztesi

Bilime göre Sinestezi, birleşik duyu olarak tanımlanmaktadır. Daha kolay bir anlatımla; bir duyu ile başka bir duyunun algılanması halidir. Bu kelimenin kökeni Yunancadan gelmektedir ve algıların birlikteliği anlamını taşımaktadır. Sinestezik kişiler, dünyanın normalden farklı şekilde algılamaktadır. Bu yazımızda sinestezi ne demek daha detaylı anlatacağız.

Sinestezik insanların özellikleri arasında farklı duyuların birlikte algılanması bulunmaktadır. Bu bilimsel açıdan incelendiğinde nörolojik bir problemdir. Çünkü bu durumda olan kişilerin asıl algısal ve duyusal sinirleri, bir uyaran karşısında ikincil bir duyusal veya algısal siniri aktive etmektedir. Dolayısı ile bir uyaran karşısında birden fazla duyu birlikte çalışmaktadır.

Bu durum hakkında dünya genelinde yeterince araştırma yapılmamış olsa da gerçekleştirilen araştırmaların sonucuna bakıldığında; dünya genelinde 100 kişiden en az ikisinin sinestet olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan bu araştırmalar, sinestezi hastalığı sahibi olan kişilerin duyumsamalarıyla anlamlandırmaları arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Sinestezi Ne Demek?

Sinestezi durumu, bir kişinin bir duyu organına gelen sinyallerin otomatikman başka bir duyu organının işlenmesinden sorumlu olan beynin bölgesine iletilmesi nedeniyle yaşanmaktadır. Örneğin; sinestet bir birey, gördükleri renkleri ses olarak algılayabilmekte, sayılara bakarken de sayıları birbirinden farklı renklerde görebilmektedir.

sinestezi ne demek

Genel işleyişte her bireyin beyninde duyulardan gelen sinyalleri algılayan ve belirli olan işleri gerçekleştirmekle görevli olan özel alanlar bulunmaktadır. Sinestezik nedir diye merak edenler bilmelidir ki; bu bireylerde duyu sinyalleri farklı alanlar tarafından işlenmekte ve algılanmaktadır.

Normal şartlar altında işitsel korteks, kulaktan gelen sinyalleri işlemekte ve seslerin tanımlanmasında rol almaktadır. Görsel korteks de gözden gelen ışık sinyallerini işleyerek nesnelerin tanımlanmasında görevlidir. Ancak sinestezi

durumunda olan kişilerde bu iki alan birlikte çalışmaktadır. Dolayısı ile bu kişiler, duyusal bir sinyali görsel olarak işleyebilmekte, algılayabilmekte ve tanımlayabilmektedir.

Sonradan Kazanılan Sinestezi

Sinestezi olma halinin tanımlanmış olan 60’tan fazla türü bulunmaktadır. Ancak temelde bu durum iki kategoride; idiyopatik yani nedeni bilinmeyen ve geçici, sonradan kazanılan olarak ele alınmaktadır. İdiyopatik sinestezide genellikle travmalara bağlı olarak bu durum yaşanmaktadır ve zaman içerisinde geçmektedir. Sonradan kazanılan sinestezi ise genel olarak başka hastalıkların tetiklemesiyle ortaya çıkmaktadır.

sonradan kazanılan sineztezi

Genel olarak sonradan kazanılmış olan sinestezide epilepsi hastalığı tetikleyici olmaktadır. Çünkü bu hastalığa sahip kişilerin beyinleri normalden farklı olarak elektrik sinyali üretmektedir. Örneğin; bir epilepsi atağı sırasında temporal lobdan normalin dışında bir elektrik deşarjı olmaktadır. Bu da sinestezi durumunun yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Sinestezi Olduğumu Nasıl Anlarım

Çoğunlukla sinestezi olan kişiler, başka insanların uyarılarıyla anormal algıladıklarını fark etmektedir. Örneğin sayıları belirli bir renk olarak görüyorsanız, günleri mutlu, mutsuz olarak ayırıyorsanız, sayıları güvenilir ya da güvenilmez gibi kategorilere koyuyorsanız ve bunları sabit olarak yaşıyorsanız siz de sinestet olabilirsiniz.

sinestezi olduğumu nasıl anlarım

Bir yorum bırakınız...

*