C# Programlama Dilinde Kullanılan Veri Tipleri Nelerdir? ∞ Sonsuz Teknoloji

C# Programlama Dilinde Kullanılan Veri Tipleri Nelerdir?

c# programlama dilinin özellikleri

C# programlama dili günümüzde devamlılığı sürdüren ve birçok alanda geliştirmelerde kullanılan popüler programla dillerinin başında geliyor. Modern ve kolay amaçlılığı güdülerek nesne tabanlı uygulamalar için yaratılmıştır. Genel olarak sunucu ve gömülü sistemler yazmak için kullanılsa da en karmaşık işletim sistemlerinin de alt yapısını oluşturmaktadır.

C# programlama dili, Delphi, Pascal derleyicilerin yaratıcısı olan Anders Hejlsberg tarafından önderlik edilerek geliştirilmiş ve kendisine birçok alanda Java dilini referans almıştır. Java dilene hakim olanlar C# diline adapte olmak da hiç zorlanmamaktadır. Asıl geliştiricisi Microsoft’tur. Yine Microsoft tarafından geliştirilen .Net teknolojilerinin de temelinde C# dili bulunur.

C# Programlama Dilinin Özellikleri

  • Tamamı Microsoft tarafından tasarlanır, geliştirilir ve yürütülür.
  • Java ve C++ dillerinden etkilenerek gelişimini sürdürmüştür.
  • Fonksiyonel, yapısal ve imperative bir dili olarak nesne tabanlı programlama dilidir.
  • C# ile önemli teknolojiler geliştirebilmiştir bunlar: .Net Frameworkleri, Visual C#, Mono ve DotGNU’dur.
  •  Java, D Dili, İos uygulamalarında kullanılan Swift ve Dart Diline ilham vermiştir.
  •  Çapraz platform olarak adlandırılan platformda yer alır ve C ailesine bağlıdır.
  • Nesne tabanlı programlama dünyasına en çok katkıda bulunan ve en yaygın şekilde kullanılan bir dildir.

C# Programlama Dilinde Kullanılan Veri Tipleri

C# Programlama Dilinde Kullanılan Veri Tipleri

Sadece C# için değil herhangi bir dili öğrenmek için o dili oluşturan elementlerin içinde olmazsa olmaz en temel yapılar mevcuttur. Bunlardan biri de data types yani veri tipleridir. Her programlama dilinde ilkel veri tipleri ve sınıf veri tipleri nesne yönelimli programlamalarda da ayrıca nesnel veri tipleri mevcut olmaktadır. C# dilinde sınıflar veri tipi olarak kabul edildiği gibi soyut sınıflar da veri tipleri olarak kabul edilir.

Veri Tiplerinin Çeşidi

En temelde iki çeşit veri tipinden bahsedilebilir.

C# içerisinde önceden tanımlı gelen veri tipleri: int, char, float vs.

Programcı tarafından tanımlanan veri tipleri: Programcı isterse programlama içerisinde kendi veri tiplerini tanımlayıp kullanabilmektedir. Dilerse veri tipleri uzayı oluşturabilir veya kendi tanımladığı veri tipleri için bir kütüphane oluşturabilir.

C# ile tanımlı gelen ve programlama en sık kullanılan veri tipleri:

byte: 0 – 255 arasında değerler alıp çok büyük hesaplamalar yapılmayacaksa kullanılır.

sbyte: -128 – 127 değer aralığındadır. Negatif sayılarında hesaplamalarda kullanılabilmesi için kullanılabilir.

short : Uzunluğu 2 byte alan kaplar, -32768 ile 32767 değerleri arasında sayılar için kullanılabilir.
ushort : 2 byte’tır, 0 ile 65535 arasında pozitif değerler için kullanılır.

int : En sık karşılaşabileceğimiz veri tipidir. 4 byte uzunluğa sahiptir. -2.147.483.648 – 2.147.483.648 arasındaki değerleri alır.

uint : 4 byte, 0 ile 4.294.967.295 arasındaki pozitif değerleri alır.

long : 8 byte’ botunda olup, -1020 ile 1020 arasındaki değerleri alır.

boolean : İki ihtimalli True – False değerleri tutabilen veri tipidir.

ulong : 8 byte boyutundadır, 0 ile 2 x 1020 arasında değer alır.

float : 4 byte’lık yer kaplar. Küsuratlı sayılar için kullanılır. Örneğin 3,14

double : Uzunluğu 8 byte’tır, 5.0 x 10-324 ile 1.7 x 10308 arasında değer alır.

decimal : Uzunluğu 12 byte’tır, ±1.0 x 10-28 ile ±7.9 x 1028 arasında değer alır.

string : Tek bir karakter, sözcük veya cümle gibi değişken değerlerin tutulması için kullanılır.

char : Uzunluğu 2 byte’tır. Bütün karakterleri saklayabilir.

Programlamada kaynak kullanımı önemli bir konu olduğu için bu veri tiplerinin ne işe yaradığı öğrendikten sonra işimiz yarayacak olanı seçmemiz önemli bir rol oynar. Çünkü kod satırları arttıkça performans ve optimizasyon konuları gündeme gelmeye başlar. Bu yüzden en optimize kodu yazabilmek yazılım dünyası için önemli bir konudur.

Bir yorum bırakınız...

*