Borsa Nasıl Hesaplanır? | Sonsuz Teknoloji

Borsa Nasıl Hesaplanır?

borsa

Borsa Endeksi Nedir?

Endeksler içinde bulundukları hisse sektörlerine göre ayrılırlar, içlerinde birden fazla hisse senedi barındırırlar, hisselerin önem değerlerine göre belirli hesaplamalar yapılır, oransal değişimleri tablo haline getirilir.

Borsa İstanbul’da Bist 100, Bist 30, Bist 50 endeksleri vardır. Hisse senetlerinin değer kazanıp kaybetmesine göre belirli fiyatlar oluşur, banka, kobi, sanayi vb.

Hisse Senedi Endeks Çeşitleri

İki çeşittir, birincisi fiyat endeksi ikincisi getiri endeksi, tek farkları temettü ödemeleri ile ortaya çıkar. Fiyat endeksinde ödenen temettüler dikkate alınmazken, getiri endeksinde ise ödenen temettülerin tekrar borsaya yatırıldığı varsayılarak işlem yapılır.

Bist 100 endeksi ise farklı bir açıklama yapılmazsa fiyat endeksi olarak hesaplanır.

Bist 100 Nedir?

100 adet hisse senedinin işlem hareketleri ile ilgili bilgi verir ve parasını değerlendirmek isteyen kişilere nasıl bir yatırım yapmaları gerektiği konusunda fikir sahibi olmasını sağlar. Borsa Endeksleri ile de borsanın düşmesi ve yükselmesi gibi durumların detaylı incelenmesi sağlanır, bu endekslerin doğru hesaplanması yatırımcı için çok önemlidir.

Bist 100 Belirleme Kriterleri

Borsa İstanbul’da hareket gören paylar yılda 4 defa incelemeye tabi tutulur, böylece endekste yer alacaklar belirlenir. Endeks seçiminde yer alanlar; ulusal piyasa şirketleri, kurumsal ürün bazında gayrimenkule dayalı getiri raporlarına öncelik verenler ve girişim bazında sermayeli işlem yapan yatırım ortaklıklarıdır.

Finans ve ekonomi şirketler için hayati önem taşır, şirketlerin de borsaya girebilmek için belirli şartları taşımaları gerekmektedir, bunlar şirketlerin işlem hareket aktiflikleri yani hacimleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasada ne kadar değerli olması gerektiğidir. Yatırımcılara fikir verebilmek adına bazı hesaplamalar yapılır.

Bist 100 Nasıl Hesaplanır?

Birinci sırada şirketin piyasa değeri gelir ikinci sırada ise formül kullanılarak hesap yapılır.

Formül: Et=∑(FitxHitxNit)/Bt

Et: Endeksin t sürede değeri,

Fit: “İ” nci payın t deki fiyatı,

Nit: “İ” nci payın t deki toplam sayısı,

Hit: “İ” nci payın t deki fiili dolaşım payı,

Bt: Endeksin t zamanda bölen değeri,

Et hesaplanırken, endeks içindeki bütün hisse senetlerinin “t” zamanındaki fiyatı aktif dolaşımdaki hisse senetlerinin sayısıyla çarpılır, bütün aktif dolaşımdaki hisse senetlerinin pay değerleri toplanır ve önceden belli olan değerdeki endekse bölünür.

Bir yorum bırakınız...

*