403 İÇİN SONUÇLAR

  • Web Sayfasında Error 401, 403, 404 ve 504 Hataları Nedir?

    İnternet’te web sitelerinde dolaşırken karşımıza çıkabilecek hata mesajı Error 401, Error 403, Error 404 ve Error 504 hatalarıdır. 4 ile başlayan hatalar kullanıcılarla ilgili sorunlar, 5 ile başlayanlar ise sunucu tarafından meydana gelen hatalardır yani […]