Fosil Nedir, Nasıl Oluşur ve Fosil Yakıtları Nelerdir? | Sonsuz Teknoloji

Fosil Nedir, Nasıl Oluşur ve Fosil Yakıtları Nelerdir?

fosillerFosil nedir diye soracak olursak, geçmişten bugüne jeolojik çağlardan kalan hayvan veya bitki kalıntılarıdır, cevabını verebiliriz. Fosiller, yer kabuğundan korunarak günümüze kadar ulaşmış, bize o zamandan haber veren, arkeolojik çalışmalarda gün yüzüne çıkan tarihi kanıtlardır. Yapılan kazılarda karşımıza iki çeşit fosil çıkar. Birincisi, organizmanın bedenini gösteren tam fosiller. İkincisi ise, organizmanın davranışını gösteren iz fosilleri.

Akademik dünyada fosil çalışmaları paleontoloji adı ile adlandırılır. Bu çalışmaları yapan araştırmacılara da paleontolojist ünvanı verilir. Diğer taraftan kaya çalışmaları yapan jeologlar için kayanın yaşını tespit etmede yardımcı olması açısından fosiller ilgi çekicidir.

Bir Taşın Fosil Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Bazı fosiller ancak mikroskopla görülebilecek kadar mikro yapıdadırlar. Bakterilerin fosilleri buna örnektir. Bununla birlikte bazı fosiller gözle görülebilecek büyüklükte hatta tonlara varan ağırlıkları olan makro yapıda da olabilirler. Kazı çalışmasındaki bir taşın fosil olduğu nasıl anlaşılır sorusuna cevap bulabilmek için laboratuvar ortamında mikro seviyelerde inceleme yapılır. Laboratuvar ortamında uygulanan bazı tetkiklerle fosilin yapısı, hangi organizmaya ait olduğu, yaşı tespit edilebilir.

Fosil Nasıl Oluşur?

Fosilin oluşma sürecine fosilleşme adı verilir. Fosilleşme, nadir rastlanan bir olaydır. Fosilleşmenin gerçekleşebilmesi için organizmanın yapıtaşlarının ayrışmaması gereklidir. Fosil nasıl oluşur sorusuna cevap bulmak için aşağıdaki şartların tamamlanması gerekir:

  • Organizmanın çürümesini sağlayan oksijenden korunması
  • Çevredeki biyolojik etkenlerden korunması
  • Organizmanin uzun bir süre gömülü kalmasının sağlanması
  • Aşırı ısıtmanın ve sıkıştırmanın olmaması

Organizmanın tarihsel süreçte en son girdiği veya kaldığı yapının içerisinde yukarıdaki maddeler gerçekleşirse fosilleşme süreci tamamlanır ve organizmanın yapıtaşları bozulmadan günümüze kadar gelmiş olur.

Fosil Yakıtları Nelerdir?

Fosiller, yüzyıllar sonrasında oksijensiz ortamda çözünmesi sonucu fosil yakıtı

formuna dönüşür. Fosil yakıtları nelerdir diye soracak olursak petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlar fosil yakıtlarına örnek olarak verilebilir. Fosil yakıtları, depolanmış güneş enerjisi olarak da tanımlanabilir.

Fosil Yakıtları Nasıl Oluşur?

Yüzyıllar önce, yeryüzünün çoğu sularla kaplıydı. Tarihsel süreç içerisinde suların çekilmesi ve su üzerinden ölü organizmaların yapıtaşları bozulmadan çürümesi sonucu, bize fosil yakıtları nasıl oluşur sorusuna aradığımız cevabı verecektir. Yüzyıllar önce suların üzerine birikmiş bitki ve hayvan kalıntıları, suların azalmasıyla toprakla birlikte oksijensiz bir ortama geçerler ve dışarıdan gaz alışverişinin kesilmesiyle fosile dönüşürler. 100 bin ila 1 milyon yıla kadar bekleyen fosillerin tepkimeye girmesi sonucu açığan çıkan gaz, doğalgaz olarak kullanımımıza sunulur. 1 milyon ila 5 milyon yıl arası bekleyen doğalgaz sıvıya dönüşerek petrol halini alır. 5 milyon yıldan sonra karşımıza kömür olarak çıkar.

Bir yorum bırakınız...

*