Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur? | Sonsuz Teknoloji

Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

kurumsal kimlik

Bu konuda işletmeleri insanlara benzetebiliriz. İnsanların konuşma şekli, mimikleri, giyinme tarzı, saç modelleri, kullandıkları parfüm ve aksesuarlar birbirinden oldukça farklıdır. Herkes kendi tarzını ve duruşunu bu şekilde yansıtır. Bazen sadece karşınızdakinin ilgi ve alakasını size yöneltmesi için şık ve gösterişli veya tam aksine sade ve asil bir şekle bürünürsünüz.

Kurumsal kimlik tanımının da işletmeler için anlamı ve önemi neredeyse bununla aynıdır. Yani kurumun kendini ifade etme şeklidir. İnsanlarda olduğu gibi, kurumların hedef kitlesiyle iletişime geçebilmesi, onların dikkatini çekebilmesi için önemli hususlardan biridir.

Kurumsal kimlik işletmelerde ortaya çıkabilecek kimlik kargaşasını yok eder. Ayrıca bu kimlikler işletmeler tarafından özümsendiğinde, müşterilerin gözünde işletmelere olan güveni artırarak, hafızalarda kuvvetli bir yer edinmeye de yardımcı olur.

Kurumsal kimlik oluşturma aşamasında işletmelerin ince eleyip sık dokumaları ve aceleci bir tavır sergilememeleri gerekir. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başladıktan ve insanlar oluşturulan bu kimlik ile işletmeleri kafalarında bağdaştırdıktan sonra, işletmeler için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak ve oluşan işletme profilini insanların hafızaların da  yenilemek çok zor ve zahmetli olacaktır.

Kurumsal Kimlik Kavramını Neleri Kapsar?

Kurumsal kimliğin içerisinde birçok nesne yer almaktadır. Kısaca bilgi vermek gerekirse; işletmenin ürettiği ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, işletme içi ve dışı kullanılan ürün katalogları, antetli kağıt, zarflar, dosyalar, işletme personeline ait kartvizit varsa kıyafetler ve yaka kartları, bunların yanı sıra faturalar ve tahsilat mektupları, işlemenin kupa bardak, ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri kurumsal kimliği oluşturan bazı ögelerdir.

Tabii ki bunların yanı sıra günümüz teknolojileri de kurumsal kimliğin vazgeçilmemesi gereken bir parçası olmuştur. Web siteleri, sosyal medya platformları ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarının bel kemiği görevini görmektedir.

Kurumsal kimlik kavramı görüldüğü üzere, bir işletmenin tüm alanlardaki imajıyla ilgilenir. Bu sebeple işletmenin aslında en önemli reklam aracıdır. Kurumsal kimlik oluşturulurken temel ana kural, kuruma ait hiçbir detayın ya da verinin atlanmadan gözden geçirilip profesyonel bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktır.

Bir yorum bırakınız...

*