Araç Ne Zaman Vergiden Düşer? | Sonsuz Teknoloji

Araç Ne Zaman Vergiden Düşer?

araç vergiHer kullanılan eşya veya mal gibi araç ve arabalarda kullanım ömrünü tamamlarlar. Gerek kullanım sırasında meydana gelen hasarlar, yıpranmalar ve kazalar sonrası araçlar nihai ömrünü doldurur. Üretim tarihi veya trafiğe çıkış tarihi araçların yaşını ortaya koymaktadır.Herhangi bir sebeple de motorlu araçlar taşıt özelliğini ve trafiğe çıkma vasfını yitirebilirler. Taşıt olma vasfını yitiren araçlar özel yasalar ve düzenlemeler ile vergiden düşürülür.

Trafik siciline kayıt ve tescil ettiren mükellefler bu konuda gerekli mercilere başvuru yaparlar ve sahip oldukları araçları hurdaya çıkarabilirler. Motorlu taşıtlar vergisi düzenlemeleri kapsamında yasal olarak hurda sayılan araba ve araçlar vergiden düşürülür.

Hangi Durumlarda Araç Hurda Sayılır

Çok büyük bir kaza sonucu hiçbir şekilde kullanılmayacak duruma gelmiş araçlar. Araç kaza yapmamıştır fakat bulunduğu iklim ve nem etkisi ile araçta meydana gelen büyük zarar ve yıpranmalar sonucu. Trafik siciline kayıt ve tescil ettirme süresi kapsamında trafiğe çıkma vasfını yitirmiş eski araçlar.

Motorlu araçlardan taşıt özelliğini kaybedenler. Trafiğe çıkma ve seyir etme vasfında olmayanlar.

Yasal olarak 16 yaş ve üstü araçların hurda sayılması ve bu kapsamda ticari destekleme yapılması için hurda kapsamına alınanlar.

İkinci el taşıtların trafikten uzaklaştırılması ve yeni araç alım ve satımının teşvik edilebilmesi için yurt içi ve yurt dışı araç sahiplerine çeşitli avantajların sunulması.

Hurdaya Çıkan Araçlar Ve Yasal Süreçleri

Araba veya araçlar kullanım ömrünü ve trafiğe çıkma vasfını yitirmesi durumunda gerekli kurum veya kuruluşlara yasal çerçevede başvuru yapılması gerekmektedir. Bu kurumlar motorlu taşıtlar vergisi kapsamında düzenlenmiştir.

Ülkemizde bu işlere bakan kurumlar il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ait olan, hurda müdürlükleridir. Herhangi birine başvuru yapılarak hurdaya ayrılacak araç teslim edilir. Hurdaya çıkmış motorlu araçları belediyeye veren mükellefler ise onaylı olarak almış oldukları taşıt teslim tutanağı ile aracı teslim ederler. Aracın tescil işlemini yapan noterler kanun gereği araç kayıtlarını silerler.

Hurda araçların ve taşıtların işlemini tamamlayan mükellefler taşıtlarla alakalı 31.12.2019 tarihine kadar, tahakkuk etmiş gecikmiş ödeme, taşıt vergisi, gecikme zammı ve faizi ve bilumum cezaların tümü için vergi affına uğramaktadır.

Araç tescil plakasına tahakkuk eden para cezaları ve tüm vergiler için silme ve temizleme hakkını kullanmaktadır. Araç üzerinde rehin, ipotek ve yasalar gereği bir yaptırım işlemi varsa bu yasal yaptırımlar kaldırılmadan hurdaya çıkma işlemi yapılamamaktadır.

Bir yorum bırakınız...

*