Deniz Suyunun Sıcaklığı Hakkında | Sonsuz Teknoloji

Deniz Suyunun Sıcaklığı Hakkında

deniz suyu

Deniz suyunun fiziksel özellikleri, yoğunluk ve donma noktası gibi hem ‘termodinamik özellikleri’ hem de elektriksel iletkenlik ve viskozite gibi ‘taşıma özelliklerini’ içerir. Özellikle yoğunluk, okyanus biliminde önemli bir özelliktir, çünkü yoğunluktaki küçük uzamsal değişiklikler, belirli bir derinlikte basınçtaki uzamsal değişikliklere neden olur, bu da okyanus dolaşımını yönlendirir.

Fiziksel özellikler doğrudan ölçülebilir. Bununla birlikte, doğrudan ölçümlerin, özellikle sahada yapılması karmaşık olabilir ve birçok durumda özelliklerin bağlı olduğu birkaç önemli ‘durum değişkenini’ ölçmek ve daha sonra istenen özelliğin bir fonksiyonu olarak aranması daha uygundur.

Bir tabloda ölçülen durum veya matematiksel bir formül kullanarak hesaplayın. Kullanılan tablo veya formül, genellikle dikkatli laboratuvar ölçümlerinden elde edilir. Böyle bir tablo veya formül, yayımlanmış bir belgede resmi olarak tanımlanıp bilimsel bir otorite tarafından onaylandığında standart olarak bilinir.

Fiziksel özellikler, ortam sıcaklığının yanı sıra, sudaki sıcaklık ve suda bulunan çözünmüş madde miktarına göre değişir. Bu nedenle, okyanustaki su parselleri için ölçülen önemli durum değişkenleri, ısı içeriği, çözünmüş madde miktarı ile ilgili tuzluluk ve basınç ile ilgili sıcaklıktır.

Fiziksel özelliklerin kontrolüne ek olarak, uzay ve sıcaklık ve sıcaklık ve tuzluluktaki zamandaki farklılıklar, okyanus dolaşımını haritalamak için kullanılabilecek önemli su kütle izleyicileridir.Yoğunluk genellikle, bazen durum denklemi olarak adlandırılan sıcaklık, tuzluluk ve basıncın matematiksel bir fonksiyonu kullanılarak hesaplanır.

Uzun yıllar boyunca, deniz suyu yoğunlukları için uluslararası kabul görmüş standart, Bununla birlikte, deniz suyu yoğunluğu için yeni bir uluslararası standart ve diğer tüm termodinamik özellikler yakın zamanda geliştirilmiştir.

Bu yeni standarda deniz Suyu Termodinamik Denklemi TEOS-10 denir. Sırayla, EOS-80 veya TEOS-10 gibi standartlar, sıcaklık ve tuzluluk durum değişkenlerini tam olarak tanımlayan diğer uluslararası standartlara dayanır. Böylece standartlar okyanus biliminde önemli bir rol oynamaktadır.

Avrupa da buna benzer sıcaklık değerlerinin analizi gibi pek çok araç bulunmaktadır. Türkiye de ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar da Deniz Suyu Sıcaklıklarınını anlık ve arşivsel ölçümleri bulunmaktadır. Bu sıcaklıklar ise ortalama olarak 20 ile 25 derece arasında kalmaktadır.

Bir yorum bırakınız...

*