Einstein İÇİN SONUÇLAR

  • Bilim, Zamanı Nasıl Açıklıyor?

      Zaman, boyutu olmayan ve sadece ölçülebilen sürece deniyor. Tarihe baktığımızda veya şuan ve gelecek şeklinde yorumlayabiliriz. Olayların var oluşlarını sürekli tekrar eden belirsiz süreçte diyenler bir hayli fazladır. İnsanoğlu dönemi boyunca hem bilimsel […]


  • Paralel Evren Teorisi Nedir?

    Paralel Evren, bizim evrenimizin dışında tıpkı bizim evrenimiz gibi aynı yaşam formları bulunan ve bu evrendeki olasılıkların farklı olarak sonuçlandığı ve herkesin birer kopyasının olduğu farklı dünyalardır. Çoklu evren teorisi, fizik kuralları ile kanıtlanamadığı […]