Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nedir?

imf

 

Uluslararası Para Fonu International Monetary Fund (IMF), Yabancı para cinsinden krediler şeklinde finansal yardım sağlamak ve finansal danışmanlık sağlamak amacıyla oluşturulmuş hükümetler arası bir kuruluş.

IMF, 1944’ün sonunda Bretton Woods Konferansı sırasında kuruldu, ancak aslında 1946’da faaliyetlerine başladı. Fonun amacı, parasal ve finansal sistemin istikrarını artırmak ve farklı ülkelerin ekonomileri arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirmektir.

IMF finansal kaynakları, bu kuruluşun üye ülkeleri tarafından yapılan sistematik nakit katkılardan oluşmaktadır ve kotanın büyüklüğü, belirli bir devletin ekonomisinin gelişme düzeyi tarafından belirlenmektedir. Aynı parametre, fon tarafından belirli bir ülkeye borç olarak verilebilecek maksimum fon miktarını da etkiler. Kontenjanın büyüklüğü (fona yatırılan para miktarı) doğrudan katılan ülkenin oy verirken alacağı oy sayısını belirler.

Mali yardım sağlama özellikleri

Küresel finansal sistemin istikrarının garantörü olarak hareket eden IMF, ekonomileri bir nedenden ötürü dengesiz olan ülkelere yardımcı olmaktadır. IMF, istişareler ve toplantılarla birlikte, belirli bir oranda 3 ila 5 yıllık bir süre için verilen krediler şeklinde finansal yardım sağlar. Tüm kredi tutarı IMF’ye borç yükümlülüklerinin borçlusu tarafından performansı daha iyi kontrol etmesine olanak sağlayan dilimler halinde bölünmüştür.

Borç vermeden önce Fon temsilcileri, ekonomik göstergelerin analiz edildiği ülkede bir kriz tehdidi olduğundan emin olmalıdır: işsizlik ve enflasyon, fiyatlar, vergi gelirleri vb. İstatistik sonuçlarına dayanarak, bir rapor hazırlanır ve IMF Yürütme Kurulu toplantısında görüşülür. Borç verme kararı, Fonun üye ülkeleri temsilcileri tarafından yapılan açık oylama temelinde verilir.

Uluslararası Para Fonu’nun görevi, küresel finansal ve ekonomik sistemin istikrarını sağlamaktır. Bununla birlikte, IMF ayrıca uluslararası ödemeler, döviz rezervleri, enflasyon, kamu maliyesi, para dolaşımı ve döviz kaynakları ile ilgili istatistikleri toplama ve işleme görevini de üstlenmiştir.

Uluslararası Para Fonu’nun temel amaçları şunlardır:

  • Fonun üye devletlerinin her birinin ekonomik performansını iyileştirmeye olanak sağlayan uluslararası ticaretin genişlemesi ve dengeli büyümesi.
  • Uluslararası parasal ve finansal sorunların çözülmesi amacıyla yapılan istişareler ve toplantılarla parasal ve finansal ilişkiler alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi.
  • Dünyanın önde gelen para birimlerinin istikrarını korumak, farklı ülkelerde devalüasyon ve diğer olumsuz yönleri önlemek.
  • Dünya ekonomisinin gelişmesinde kısıtlamaları ve engelleri kaldırmak için ticaret operasyonları için çok taraflı bir uluslararası yerleşim sistemi oluşturulması.
  • Fonun genel kaynaklarından kredi sağlayarak, gelişmekte olan ekonomilere sahip ülkelerin ödemeler dengesindeki dengesizliklerin düzeltilmesi.

Şu anda IMF, 1947 yılında fon üyesi olan türkiye de dahil olmak üzere 180’den fazla ülkeyi kapsıyor.

Bir yorum bırakınız...

*