Röprodüksiyon Çalışmaları Nedir? | Sonsuz Teknoloji

Röprodüksiyon Çalışmaları Nedir?

Röprodüksiyon
Hepimizin kulağının aşina olduğu bir kelime var : “Restorasyon”.Restorasyon, bir sanat eserinin veya tarihi yapının aslına uygun biçimde onarılması anlamına gelmektedir. Peki ya tarihi eser kopyalanmak isteniyorsa? Bu durumda yapılan işleme bir isim veriliyor mu? Evet,veriliyor: Röprodüksiyon!

Röprodüksiyon, kimi yerlerde “reprodüksiyon” olarak da geçmekte. Bu işlemin genel amacı, bir sanat eserini aslına uygun olarak kopyalamaktır. Çoğu yerde röprodüksiyon örneklerine rastlamamız mümkün. Özellikle tablolarda sık sık görülen bu uygulama, insanların paha biçilemez sanat eserini evlerinde sergileyebilmelerini olanaklı kılıyor.

Röprodüksiyon yöntemi ile bir eser, aynı teknikler ve aynı malzemeler kullanılarak, birebir kopya edilebiliyor.

Da Vinci, Picasso ve diğer büyük ressamların eserleri hala tam olarak kopyalanamasa da, çoğu ressamın veya sanatçının yarattığı, bir başka sanatçı tarafından röprodüksiyon adı verilen yöntem ile kopyalanabilmekte.

Yaygın yanılgının aksine, röprodüksiyon, kopyalama işlemine benzerlik göstermektedir. Kopyalama olmadığı, eserin farklı bir teknik ile tekrar yorumlanması işlemi olduğu söylense de, röprodüksiyon kopyalama amaçlı da kullanılmaktadır.

Sıklıkla eserin yeniden yorumlanması için kullanıldığından dolayı, kopyalama değil, yalnızca farklı bir teknik ile üretimi söz konusu olduğu söylense de, bu tamamen doğru değildir. Kopyalama işlemi için verilen isim de röprodüksiyon olmaktadır.

Ancak, bu söylemin tamamen yanlış olduğu söylenemez. Röprodüksiyon ile sanatçının eserinin yeniden, farklı bir teknik veya malzeme kullanılarak üretilmesi de mümkün olmaktadır.

Bir yorum bırakınız...

*